Hà Tĩnh: Tập trung tuyên truyền kết quả hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương...

Ngày 26/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 5/2023.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe thông tin chuyên đề “Kết quả thực hiện Đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới”; “Những điểm mới trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với Luật Đất đai sửa đổi; công tác quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới”. Các đại biểu cũng được thông tin nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Hà Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các đại biểu, báo cáo viên tiếp thu nghiêm túc, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng thông tin các nội dung được truyền đạt tại hội nghị.

Các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền rõ nét kết quả hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp 2020 - 2025; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương; tập trung tuyên truyền sự kiện hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư; tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích...

Đồng chí Hà Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ban Tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề mới được dư luận quan tâm. Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, phần tử cực đoan, cơ hội chính trị, nhất là trên không gian mạng./.