Hà Nội: Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 01/11, Ban Chỉ đạo 35 Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải Nhất.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố; nghe đại diện một số địa phương, đơn vị chia sẻ kinh nghiệm thành công, những bài học sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Về Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sau hơn 3 tháng phát động (từ tháng 02/2023 đến hết tháng 5/2023), toàn Thành phố đã tiếp nhận được 56.322 tác phẩm dự thi, trong đó 18/49 địa phương, đơn vị tham gia thu nhận tác phẩm có số lượng từ trên 1.000 tác phẩm trở lên.

Trên cơ sở 5.931 tác phẩm được các đơn vị, địa phương sơ loại và gửi về tham gia dự thi vòng sơ khảo cấp thành phố, Ban Tổ chức đã chọn được 2.457 tác phẩm vào vòng chấm sơ khảo, 128 bài tham gia vào vòng chung khảo. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi, Hội đồng Giám khảo họp, đánh giá, xem xét kỹ lưỡng từng tác phẩm, lựa chọn ra được 41/128 tác phẩm xuất sắc nhất để gửi tham gia dự thi cấp Trung ương và trao giải cuộc thi cấp thành phố (tổng số 41 giải). Ban Tổ chức cũng trao 06 giải phụ; 10 giải cho các tập thể phát động cuộc thi sâu rộng và có nhiều bài viết chất lượng tốt.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết số 35-NQ/TW, Thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó vai trò của người đứng đầu rất quan trọng. Việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW phải gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan một cách hiệu quả; đặc biệt chú trọng nắm bắt tình hình dư luận về các vấn đề quan trọng của Thành phố cũng như của mỗi địa phương để không bị động trong mọi tình huống.

Đối với Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng như các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để triển khai cuộc thi năm 2024 tốt hơn, hiệu quả hơn. Các cơ quan báo chí Thủ đô cần nghiên cứu đăng tải các bài viết đoạt giải cuộc thi của Trung ương và Thành phố Hà Nội theo các nhóm vấn đề. Ban Tuyên giáo Thành ủy lựa chọn một số bài đoạt giải có chất lượng biên tập, đưa vào “Sổ tay đảng viên điện tử” để các đảng viên được tiếp cận với các thông tin chính thống này./.