Hà Nội tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng

Hội nghị được tổ chức nhằm bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp thực hiện nhiệm vụ cho báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Hà Nội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, công tác dư luận xã hội, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thành phố.

Ngày 15/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho 300 đại biểu là các đồng chí Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cán bộ tuyên giáo trên địa bàn thành phố. 

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) triển khai chuyên đề về kỹ năng chuẩn bị bài tuyên truyền miệng; kỹ năng thực hiện một buổi tuyên truyền miệng; kỹ năng, phương pháp giới thiệu nghị quyết của Đảng.

Trên cơ sở các nội dung tại Hội nghị tập huấn, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng và công tác dư luận xã hội của thành phố trong thời gian tới sẽ đi vào thực chất, hiệu quả hơn và góp phần vào kết quả chung công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố.

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên luôn được Đảng ta xác định là một trong những kênh thông tin quan trọng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, là vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội sẽ giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc phát sinh; góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đây là những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác Tuyên giáo của Đảng.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, công tác dư luận xã hội trong tình hình mới, nhất là trước sự bùng nổ thông tin mạnh mẽ, sự phát triển vượt bậc của internet và mạng xã hội như hiện nay đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội./.