Hà Giang phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cuộc thi góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Ngày 10/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ấn nút phát động Cuộc thi.

Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới 10 điểm cầu các huyện và 193 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với hơn 7.000 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tham dự.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đặc biệt trong tình hình hiện nay. Vì vậy, việc tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, cốt lõi, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi diễn ra trong vòng 3 tuần, bắt đầu từ 9 giờ ngày 10/4, kết thúc vào 22 giờ ngày 30/4. Mỗi đợt thi có 21 câu hỏi, gồm 20 câu hỏi kiến thức, 1 câu hỏi dự đoán số người tham gia thi. Căn cứ kết quả thi, hằng tuần, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ xét giải thưởng cho các cá nhân và kết thúc đợt thi sẽ xét, khen thưởng đối với các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai hưởng ứng Cuộc thi.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang phát biểu tại Lễ phát động.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền và khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia.

Đồng thời, đồng chí Thào Hồng Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân tích cực tham gia và đạt giải cuộc thi; lấy kết quả tham gia cuộc thi là một trong những yêu cầu và tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong năm 2023./.