Hà Giang: Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc

Ngày 13/11, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 cho thành viên BCĐ 35 các cấp, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề: Kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; công tác đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc trên địa bàn tỉnh; kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Ngọc Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái thù địch trên địa bàn tỉnh Hà Giang đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Vương Ngọc Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác này, đồng thời giúp thành viên Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, phóng viên báo chí bổ sung kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp trong nhận diện, phân tích, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng; nâng cao kỹ năng viết bài, xây dựng video clip đấu tranh trên không gian mạng, hướng dẫn khai thác mạng xã hội trong hoạt động./.