Hà Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị đội ngũ Báo cáo viên tập trung tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; quan điểm, chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng…

Ngày 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 3 năm 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo một số sở, ban, ngành; các cơ quan khối Tuyên truyền, Khoa giáo; các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy tại các điểm cầu…

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các Báo cáo viên Tỉnh ủy Hà Giang truyền đạt các chuyên đề: Nội dung quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kết quả việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Hà Giang; phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, có tính cạnh tranh cao…

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền các nội dung được thông tin, phổ biến, quán triệt tại Hội nghị trên cơ sở bám sát tình hình của địa phương, đơn vị để tuyên truyền có trọng tâm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền các nội dung: Hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng; những kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đất nước, của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, tiếp tục thông tin, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh trong tháng 4, như: Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Báo Hà Giang và ra số báo đầu tiên; ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động; kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới…