Hà Giang: Bồi dưỡng kỹ năng cung cấp thông tin, viết tin, bài báo chí

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh, ngày 24/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cung cấp thông tin, viết tin, bài cho báo chí.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có hơn 90 học viên là lãnh đạo, chuyên viên tham mưu lĩnh vực tuyên truyền thuộc Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các đảng ủy: Công an, Quân sự, Biên phòng; Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin, viết tin, bài, quản trị trang, cổng thông tin điện tử; phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh…

Các học viên đã được nghe Báo cáo viên của Hội Nhà báo Việt Nam truyền tải các nội dung cơ bản của Luật Báo chí 2016; Nghị định 09/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước; quy tắc cung cấp thông tin cho báo chí; phương pháp trả lời phỏng vấn; cách viết tin, bài cho báo chí…

Các đại biểu trao đổi, thảo luận bên lề Hội nghị.

Hội nghị góp phần hỗ trợ và phát triển đội ngũ cộng tác viên; nâng cao nghiệp vụ, củng cố kỹ năng viết tin, bài cho đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn; phục vụ tốt cho công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến với Nhân dân./.