Đồng Tháp: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm mới của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đợt sinh hoạt nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức về bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay…

Ngày 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến đến 219 điểm cầu trong tỉnh.

Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo cáo viên tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo nội dung cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành nêu rõ, Cuốn sách đã khẳng định đấu tranh phòng, chống tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược”. Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được biên soạn công phu, kỹ lưỡng, dày hơn 600 trang. Sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”. Phần thứ hai: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba với nội dung “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính.

Buổi chiều cùng ngày (17/5), cấp ủy huyện và tương đương; các đảng bộ xã phường, thị trấn tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động thảo luận nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại điểm cầu của địa phương, đơn vị. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thảo luận tại chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị. Đối với các đại biểu dự hội nghị trực tiếp tại điểm cầu tỉnh, thảo luận tại chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị./.