Đồng Tháp: Tập huấn kỹ năng viết tin, bài trên trang thông tin điện tử Tuyên giáo

Ngày 19/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức buổi tập huấn các kỹ năng cơ bản viết tin, bài trên trang thông tin điện tử Tuyên giáo.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Học viên tham dự buổi tập huấn là cán bộ làm công tác tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Tháp, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Trung tâm chính trị các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, các đại biểu đã được nghiên cứu các chuyên đề về khái niệm, hướng dẫn các kỹ năng, đặc điểm, hình thức và các mô hình cơ bản của tin; cách viết thể loại bài phản ánh, bài phỏng vấn; kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại smartphone, cách lựa chọn bố cục ảnh, cách ghi chú thích ảnh ngắn gọn, đầy đủ và chính xác. Các học viên tham dự tập huấn cũng đã trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi với Báo cáo viên về các lỗi thường gặp khi lựa chọn nguồn tin để viết tin, cách đặt tít tin, bài, chú thích hình ảnh…

Học viên tham dự tập huấn đặt câu hỏi với Báo cáo viên Hội nghị.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng viết tin, bài, ảnh cho cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc chuyển tải các thông tin, định hướng liên quan đến lĩnh vực Tuyên giáo, góp phần nâng cao chất lượng, đa dạng các loại hình thông tin, tuyên truyền, tài liệu cần thiết trên hệ thống website./.