Đồng Tháp: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày 4/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Quang cảnh Hội nghị.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Điểm nổi bật là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản cụ thể hóa và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hội nghị về tập huấn kỹ năng; tọa đàm; viết tin, bài chính luận; phát động tham gia và tổ chức các cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Tuy nhiên, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, thách thức cần phải được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng chủ động nắm bắt thông tin nhanh, đa chiều, chính xác; phối hợp xây dựng kịch bản thích ứng nhanh với các tình huống phát sinh. Đồng thời, quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, đảng viên trong việc tiếp cận với internet và mạng xã hội; trang bị các thiết bị, phần mềm phục vụ công tác đấu tranh với thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng lưu ý, cần phát huy vai trò các cơ quan báo chí của tỉnh trong tuyên truyền, đấu tranh phản bác hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; thông tin, định hướng kịp thời các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm, không tạo cơ hội cho các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động… góp phần ổn định tư tưởng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.