Đồng Nai: Sẵn sàng cho công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 11 Đảng bộ tỉnh

Trên cơ sở kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai sẽ tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm hết nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

Chiều 23/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu chính Trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai đến các đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự tại điểm cầu chính có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Phạm Xuân Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai thông tin nhanh về các nội dung cơ bản tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Theo đó, Hội nghị diễn ra từ ngày 15 đến 17/5 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

Đồng chí Phạm Xuân Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Nai, Báo cáo viên tại Hội nghị.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai sẽ tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm hết nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đang tổ chức các đoàn kiểm tra tại các đảng bộ trực thuộc để đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ, nhất là các nhiệm vụ đột phá.

Tại Đồng Nai, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 11 đến nay, có những thời điểm khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Đặc biệt, nhiều tháng trong năm 2021, cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn phải đương đầu với đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, Đồng Nai cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương là tâm dịch của cả nước. Sau đó, kinh tế rơi vào tình trạng khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu.

Đảng bộ, chính quyền tỉnh vừa phải căng mình phòng, chống dịch, vừa chăm lo công tác an sinh xã hội và khôi phục kinh tế. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã linh hoạt, sáng tạo nỗ lực chọn những mục tiêu bức thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện./.