Đồng Nai: Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên

Ngày 5/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng năm 2024.

Quang cảnh Lớp tập huấn.

Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo cấp huyện và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại Lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề về kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm xây dựng đề cương bài tuyên truyền miệng về một số vấn đề, sự kiện có tính chất chuyên đề cho cán bộ, đảng viên; kỹ năng tổ chức, chuẩn bị bài tuyên truyền miệng.

Lớp tập huấn nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; giúp đội ngũ báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh Đồng Nai nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; nắm vững kỹ năng, phương pháp xây dựng đề cương, tổ chức, chuẩn bị bài tuyên truyền miệng.

Qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền, giáo dục trong giai đoạn hiện nay; đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần làm tốt công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh./.