Đổi mới nội dung phương pháp, hình thức tuyên truyền, tạo sự chuyển biến hơn nữa trong học tập và làm theo Bác

Tổ chức Công đoàn Việt Nam cần không ngừng nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp, hình thức tuyên truyền, thúc đẩy, tạo sự chuyển biến hơn nữa trong học tập và làm theo Bác, làm cho việc này trở thành động lực, sức mạnh to lớn để xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh yêu cầu nêu trên tại Hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 14/5, tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen tới các điển hình tiên tiến.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể, cơ quan Trung ương, địa phương; đông đảo cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động.

Quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 100% Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã xây dựng kế hoạch, chương trình nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01.

Trong 2 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức hơn 26.000 cuộc tuyên truyền, quán triệt với sự tham gia của hơn 03 triệu lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Từ “học tập” đã chuyển thành hành động “làm theo” cụ thể. Đã có 7.256 lượt tập thể và 812.800 lượt cá nhân đăng ký thực hiện 966.500 việc làm theo Bác. Các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động được đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng. Điển hình là Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, do Tổng Liên đoàn phát động, đã “về đích” sớm gần 1 năm, mang lại khoảng 16.000 tỉ đồng…

Tuyên dương các điển hình tiên tiến tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, góp phần tu dưỡng, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là việc làm thiêng liêng nhưng hàng ngày ai cũng có thể làm được. Mỗi ngày thực hiện một việc tốt, dù nhỏ thì sẽ thành việc lớn, mang lại thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí yêu cầu tổ chức Công đoàn Việt Nam cần không ngừng nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp, hình thức tuyên truyền, thúc đẩy, tạo sự chuyển biến hơn nữa trong học tập và làm theo Bác, gắn với nêu gương, làm cho việc này trở thành nhu cầu tự thân, là động lực, sức mạnh to lớn để xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tổ chức công đoàn vững mạnh.

Biểu dương thành tích xuất sắc của 58 tập thể, 75 cá nhân được tuyên dương tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Đây là những đóa hoa đẹp nhất trong rừng hoa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời mong muốn các cá nhân, tập thể tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần nêu gương, trở thành nhân tố lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, như lời dạy của Bác: “muốn người ta theo mình thì phải làm gương trước”,“một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Trước khi tham dự Hội nghị, Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, công chức, viên chức, người lao động đã làm lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh./.