Đổi mới, nâng cao chất lượng nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội theo hướng bám sát thực tiễn đời sống

Ngày 20/10, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng Viện Dư luận Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, các cấp ủy đảng trên địa bàn Thành phố đã ngày càng nhận thức rõ hơn về hiệu quả của kênh thông tin dư luận xã hội. Trước các vấn đề có sự ảnh hưởng, tác động lớn đến nhiều thành phần dân cư, cấp ủy địa phương, đơn vị luôn đặt ra yêu cầu về việc nắm tình hình dư luận xã hội, tổ chức các cuộc khảo sát, thăm dò dư luận xã hội nhằm có những căn cứ số liệu khoa học khách quan.

Việc lắng nghe, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội trở thành một mắt xích quan trọng không thể thiếu trong quá trình hoàn thiện, ban hành văn bản quản lý, điều hành. Đặc biệt. trong thời điểm dịch Covid-19, các địa phương, đơn vị đã chủ động thích ứng, thay đối phương thức phù hợp và vận dụng linh hoạt nhiều hình thức nhằm kịp thời nắm bắt, phản ánh, xử lý, định hướng dư luận xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung đóng góp ý kiến, chia sẻ một số kinh nghiệm, cách thức thực hiện, giải pháp phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội nhằm xử lý các điểm nóng về an ninh chính trị, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, di dời, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố...

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng Viện Dư luận Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao các cấp ủy đảng, chính quyền Thành phố đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện công tác dư luận xã hội, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của thực tiễn.

Định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trước bối cảnh tình hình trong nước thay đổi liên tục với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, một trong những giải pháp mà Đảng bộ Thành phố cần tập trung thực hiện là nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội nhằm đáp ứng tốt hơn tính đại diện, xác thực, độ tin cậy, có tính phát hiện, dự báo, đề xuất, kiến nghị định hướng dư luận xã hội thuyết phục, khả thi.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu cấp ủy các cấp trong phải quan tâm, đầu tư hơn nữa đối với công tác dư luận xã hội; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể thống nhất trong nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong tình hình mới, coi đây là công việc rất quan trọng và rất cần thiết nhằm nắm bắt, tập hợp kịp thời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân đối với những vấn đề, sự kiện có tính thời sự trong nước và thế giới, đặc biệt là đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị cần chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nắm bắt dư luận xã hội, tạo hiệu ứng lan truyền mạnh đối với các thông tin tích cực, hình ảnh đẹp trong cuộc sống, góp phần đấu tranh, phản bác, đẩy lùi các thông tin, hình ảnh xấu, độc; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội theo hướng bám sát thực tiễn đời sống, hướng tới từng nhóm đối tượng cụ thể gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương; coi trọng công tác đối thoại trực tiếp và giải quyết những vấn đề bức xúc chính đáng của Nhân dân trên địa bàn.

Theo đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục có văn bản chỉ đạo, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, cùng cấp ủy các địa phương, đơn vị nâng chất công tác này tốt hơn, mạnh hơn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho 56 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU./.

Hồ Thủy

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh