Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới…

Chiều 27/9, Đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra của Trung ương và đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo yêu cầu, mục đích đề ra với tinh thần nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả.

Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay trong việc vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Có thể kể đến mô hình Câu lạc bộ Lý Luận trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nhằm trang bị, cung cấp thông tin, nâng cao khả năng lý luận cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên; hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường; chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin trên báo chí và các trang mạng xã hội; tích cực đăng tải, chia sẻ các tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW là những văn bản có giá trị sinh hoạt chính trị rộng lớn, rất quan trọng, được tổ chức triển khai chặt chẽ, khoa học, trở thành nề nếp trong hoạt động của Đảng và trong đời sống xã hội. Trong bối cảnh quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, các chủ trương trên đã thúc đẩy mọi người tiếp nhận nhiều tri thức hơn, trong đó có lý luận chính trị, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra cũng lưu ý, trong quá trình triển khai, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có những nghiên cứu, làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về phương thức lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, Nghị quyết số 37-NQ/TW đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nau; quan tâm đầu tư nguồn lực tương xứng cho công tác nghiên cứu khoa học, xã hội và nhân văn, nghiên cứu lý luận chính trị./.