Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận

Đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ninh Thuận tiếp tục phát huy công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý điểm nóng.

Ngày 20/10, Đoàn công tác do đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận về kết quả tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua gần 40 năm đổi mới đất nước và hơn 31 năm tái lập tỉnh; tình hình công tác tuyên giáo từ đầu năm đến nay; tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiên Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp sau nửa nhiệm kỳ.

Đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo của Tỉnh ủy Ninh Thuận, đồng chí Lê Hải Bình ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và triển khai kịp thời các Nghị quyết phù hợp với thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đặc biệt, Tỉnh ủy kịp thời triển khai đầy đủ, các chỉ thị, nghị quyết chung của Trung ương, đảm bảo linh hoạt, chủ động, sáng tạo, phù hợp với đặc thù địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội. Qua 31 năm tái lập, tỉnh đã có những bước đi táo bạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá phát triển mạnh mẽ. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Ninh Thuận thuộc top đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP.

Trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tỉnh đã đạt được những kết quả rất tốt. Các nghị quyết ban hành có tầm nhìn dài hạn và không theo tư duy nhiệm kỳ. Việc tổ chức thực hiện các nghị quyết được triển khai kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ, đảng viên và mang lại hiệu quả thiết thực, mang lại lợi ích đáng kể cho người dân. Công tác tư tưởng được tỉnh làm rất bài bản từ phương châm đến giáo dục chính trị.

Tỉnh rất coi trọng việc đối thoại trực tiếp với nhân dân định kỳ và triển khai điều tra xã hội để tìm hiểu ý kiến, nguyện vọng, phản hồi của nhân dân; đồng thời tỉnh cũng làm tốt công tác phản biện xã hội, góp phần đáng kể vào việc quản lý, chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Công tác tuyên giáo được thực hiện chủ động, sáng tạo và hiệu quả, giúp định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao từ nhân dân, làm cho dân tin tưởng hơn nữa vào sự lãnh đạo Đảng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đề nghị thời gian tới Ninh Thuận tiếp tục phát huy công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; thực hiện tốt hơn nữa Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời phát huy kết quả công tác nắm bắt tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý điểm nóng; tiếp tục hoàn thiện quy trình xử lý thông tin, truyền thông…

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận nêu rõ, Đảng bộ tỉnh hiện có 11 đảng bộ trực thuộc; trong đó có 7 đảng bộ huyện, thành phố, 1 đảng bộ tương đương cấp huyện và 3 đảng bộ thuộc lực lượng vũ trang. Toàn tỉnh có 445 tổ chức cơ sở đảng; trong đó 145 đảng bộ cơ sở, 300 chi bộ cơ sở với tổng số 21.564 đảng viên.

Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong toàn Đảng bộ và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân về ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra. Đặc biệt, tỉnh đã ban hành 22 nghị quyết chuyên đề, 10 chương trình hành động, 6 đề án, 48 chỉ thị, 223 kế hoạch để tạo động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Ninh Thuận tập trung chỉ đạo với tinh thần chủ động, sâu sát, quyết liệt, toàn diện. Giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đổi mới và có chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên không ngừng nâng lên.

Tỉnh rất kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa.”

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 94,5% (mục tiêu 85% trở lên); đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 95,8% trở lên (mục tiêu 85% trở lên); kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt chỉ tiêu đề ra. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng rõ nét; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

Về tình hình triển khai Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm trong toàn Đảng bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội; ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trên các lĩnh vực./.

Theo TTXVN