Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW tại tỉnh Tiền Giang

Ngày 6/6, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW làm Trưởng đoàn, đã làm việc tại tỉnh Tiền Giang để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Tiền Giang đã tập trung thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư với nhiều kết quả nổi bật. Nếu như năm 2009, toàn tỉnh có 646.783 người tham gia BHYT, đạt 39% dân số; thì đến tháng 5/2024, đã có 1.690.855 người tham gia BHYT, đạt 94,4% dân số, vượt chỉ tiêu được giao.

Nhiều chế độ, chính sách về BHYT đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng có lợi cho người tham gia. Mạng lưới khám chữa bệnh BHYT được mở rộng, bao gồm cả cơ sở khám chữa bệnh tư nhân gắn với nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng góp phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong đó, 100% cơ sở khám chữa bệnh sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống thông tin giám định BHYT.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề đối với công tác phát triển BHYT và công tác khám, chữa bệnh BHYT.

Đồng chí Bùi Ngọc Quý, Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, một số vấn đề còn hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW; qua đó đề xuất Đoàn công tác quan tâm có ý kiến với các bộ, ngành trung ương sớm tháo gỡ những điểm vướng từ cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho Tiền Giang thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHYT trong thời gian tới.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Đoàn công tác, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Tiền Giang trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác BHYT trong thời gian tới, GS.TS. Trần Văn Thuấn đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Tiền Giang tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHYT, BHXH và an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, sự cần thiết và tầm quan trọng của BHYT trong nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân.

GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, tỉnh Tiền Giang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về BHYT, trốn đóng, để nợ đọng đóng BHYT và lạm dụng, trục lợi BHYT. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục BHYT.

Các kiến nghị của tỉnh về công tác BHYT, Đoàn công tác ghi nhận và sẽ có ý kiến đối với các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm phù hợp trong giai đoạn mới./.