Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát thực tiễn về công tác tuyên giáo tại tỉnh Hà Giang

Nhằm có cơ sở thực tiễn, khoa học phục vụ tổng kết công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm đổi mới, góp phần tham gia xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ngày 29/3, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiến hành tổ chức tọa đàm, khảo sát thực tiễn về công tác tuyên giáo tại tỉnh Hà Giang.

Quang cảnh buổi Toạ đàm.

Với chủ đề “Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung: Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; những khó khăn, vướng mắc đối với việc xây dựng, hoàn thiện bộ máy và phát triển đội ngũ cán bộ lĩnh vực tuyên giáo; những mô hình hay, kinh nghiệm thực tiễn triển khai nhiệm vụ tuyên giáo thời gian qua. Đồng thời, lắng nghe, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của địa phương góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo.

Các đại biểu cũng đề xuất một số kiến nghị: Trung ương cần có hướng dẫn trao quyền cho cấp ủy huyện lựa chọn cán bộ làm công tác tuyên giáo, lựa chọn cán bộ theo đúng tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, phải có “tâm” và “tầm”; có kiến thức rộng, có khả năng truyền đạt, có “tầm” thể hiện ở sự am hiểu sâu sắc, ở trình độ chuyên môn khoa học, được đào tạo cơ bản trên một nền tảng văn hóa vững chắc. Khi lựa chọn cán bộ tuyên giáo phải là những người say mê, tâm huyết và luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng nói, viết để nâng cao năng lực công tác; cán bộ tuyên giáo phải là những người biết nêu gương, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, kịp thời tham mưu làm tốt công tác tư tưởng tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân…

Những ý kiến tại buổi tọa đàm đã được đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp và là cơ sở để xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới, qua đó có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.