Định hướng công tác tuyên truyền tháng 9/2022
Tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9/2022 (khu vực phía Bắc và phía Nam), đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh 4 nội dung trọng tâm, đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp và ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện trong tháng 9.
Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

1. Tiếp tục tập trung tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực:

- Tuyên truyền khẳng định: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, được dư luận, nhân dân quan tâm. Thời gian qua, Trung ương đã chỉ đạo triển khai khá toàn diện, đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cả trong Đảng và Nhà nước. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền, phổ biến, tập trung vào 8 kết quả, trong đó có thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý cán bộ vi phạm; vấn đề khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng...

- Tuyên truyền nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng đã được đúc kết trong Báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022. Lưu ý công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 17/8/2022.

- Tuyên truyền nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới, trước hết là sự gương mẫu, giữ gìn, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Về tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc:

- Tuyên truyền khẳng định, hơn 70 năm qua, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, mặc dù có lúc thăng trầm, nhưng hữu nghị, hợp tác vẫn là dòng chảy chính.

- Trong tình hình hiện nay, việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phù hợp lợi ích lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

- Hiện nay, Trung Quốc đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Ngoại giao, tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc; tăng cường thông tin tích cực về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Trung Quốc; đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu ảnh hưởng đến quan hệ hai Đảng, hai nước.

3. Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (10/12/1982 - 10/12/2022); 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông - DOC (04/11/2002 - 04/11/2022) và 10 năm Luật Biển Việt Nam:

Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

- Tuyên truyền khẳng định, sau Hiến chương Liên Hợp quốc, Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 được đánh giá là văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Bốn thập kỷ từ khi ra đời (1982 - 2022), UNCLOS 1982 vẫn giữ vẹn nguyên giá trị và được coi là Hiến pháp của Đại dương;

- Tuyên truyền nhấn mạnh ý nghĩa và vai trò của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông - DOC đối với việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực; là cơ sở để tiến hành đàm phán COC thực chất, hiệu quả.

- Chú trọng tuyên truyền chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong phát triển bền vững kinh tế biển; quyết tâm của Việt Nam trong phòng, chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

4. Tiếp tục tuyên truyền một số nội dung quan trọng:

- Về các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5:

Tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản, những điểm mới của các nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII, trong đó có Nghị quyết số 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”; Nghị quyết số 20 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 21 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đồng thời tập trung tuyên truyền Chương trình hành động của các đảng bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19:

Tiêm liều nhắc lại để tăng cường miễn dịch phòng COVID-19.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những đánh giá, nhận định khoa học của quốc tế về tính hiệu quả của việc tiêm mũi vacxin tăng cường, từ đó tạo sự đồng thuận của người dân về sự cần thiết hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ người 18 tuổi trở lên. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sự nỗ lực, trách nhiệm, cống hiến của lực lượng y tế và các lực lượng phòng, chống dịch. Đấu tranh phê phán những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội, gây tâm lý tiêu cực cho cán bộ nhân viên ngành y tế.

- Tuyên truyền về năm học mới 2022 - 2023

Tuyên truyền tập trung vào sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành giáo dục; nhấn mạnh mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tuyên truyền về những gương sáng của ngành giáo dục trong việc bám trường, bám làng, bám thôn, bán bản hoặc những địa phương còn nhiều khó khăn trong vấn đề dạy và học.

- Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022; Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022./.