Định hướng công tác tuyên truyền tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2024

Tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4 tuyên truyền Luật Đất đai năm 2024, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu định hướng tuyên truyền tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2024.

1. Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ những nội dung quan trọng, điểm mới của Luật Đất đai năm 2024, trong đó cần tập trung làm rõ các vấn đề:

- Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, nhất là về quyền và nghĩa vụ của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao quyền sử dụng đất.

- Đất đai là nguồn lực to lớn cần được phát huy, quản lý và sử dụng có hiệu quả, bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; không để bị suy thoái, huỷ hoại, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, cần nắm chắc diễn biến tư tưởng, tình hình dư luận xã hội nhằm tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai hiệu quả Luật đất đai năm 2024 trong thời gian tới.

2. Về tình hình kinh tế - xã hội, tuyên truyền nhấn mạnh một số nội dung quan trọng sau:

- Những tháng đầu năm 2024, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã quyết liệt thực hiện giải pháp trong các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt kết quả cao nhất các mục tiêu của kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024.

- Tình hình kinh tế - xã hội quý I tiếp tục phục hồi tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, tạo đà phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

- Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, vượt kịch bản đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, là mức tăng cao nhất trong quý I kể từ năm 2020 đến nay. Khách quốc tế đến Việt Nam quý I/2024 đạt hơn 4,6 triệu lượt người, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19, cho thấy ngành du lịch đang ngày càng phục hồi mạnh mẽ.

- Tuyên truyền các giải pháp hay, mô hình hay trong khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất tại các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải pháp lâu dài ổn định đời sống của Nhân dân, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

3. Một số nội dung quan trọng khác:

- Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ; sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và của tỉnh Điện Biên 70 năm qua.

- Tuyên truyền kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)…