Điện Biên: Tập trung tuyên truyền về công tác đối ngoại Đảng

Đây là một trong những yêu cầu được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh tại Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 9/2022.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã nghe các Báo cáo viên đến từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Ngoại vụ tỉnh Điên Biên thông tin về các chuyên đề: “Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị”; “Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh"; “Đề án tổng thể số 01-ĐA/TW, ngày 3/3/2022 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025 và Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị Báo cáo viên các cấp và Ban Tuyên giáo các đảng uỷ trực thuộc tỉnh bám sát các tài liệu, thông tin đã được cung cấp tại Hội nghị để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Trọng tâm là tập trung tuyên truyền Đề án số 01 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 56-KH/TU, trong đó tập trung tuyên truyền kết quả hoạt động đối ngoại Đảng thời gian qua, mục tiêu, phương hướng trong công tác đối ngoại đảng đến năm 2025.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đội ngũ Báo cáo viên và Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (10/12/1982 - 10/12/2022)...