Đẩy mạnh chuyển đổi số trong Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp

Ngày 14/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cán bộ tuyên giáo và cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp được nghe triển khai các chuyên đề: “Quá trình chuyển đổi số, nền tảng cơ bản thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số”; “Ứng dụng dịch vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các chi bộ, đảng uỷ cơ sở tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp khoá XI về “Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp” và Kế hoạch số 105-KH/ĐUK ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 04; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị trong công tác chuyển đổi số; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị, doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chuyển đổi số để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức quản lý, điều hành hoạt động.

Đồng thời, kế thừa, tận dụng tối đa các nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có để số hóa thông tin, chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, đầu tư nguồn lực bảo đảm triển khai có hiệu quả chuyển đổi số vào hoạt động công tác Đảng...