Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Ngày 01/02, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến các tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Khối.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến các tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Khối

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 07/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các đơn vị đã tích cực triển khai trên các lĩnh vực công tác, trong đó chú trọng đến công tác xây dựng Đảng với kết quả nổi bật là việc triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Phần mềm đã thiết kế luồng liên thông giữa Sổ tay Đảng bộ Khối với Sổ tay đảng viên của các đơn vị trực thuộc, như các chuyên mục: Thư viện văn kiện của Đảng ủy Khối; Bản tin sinh hoạt chi bộ; Văn bản, chính sách mới; Trao đổi nghiệp vụ công tác đảng... Cùng với đó, là những văn bản được phổ biến đến chi bộ được chuyển tới chuyên mục Tài liệu sinh hoạt chi bộ trên App Sổ tay đảng viên. Mẫu biên bản họp Chi bộ, Mẫu Nghị quyết của Chi bộ; có thể tích hợp công nghệ tự động tóm tắt nội dung phát biểu trong sinh hoạt; bổ sung chữ ký số cá nhân của đồng chí Bí thư Chi bộ, thư ký vào luồng lưu trữ điện tử.

Ngoài ra, còn nhiều tính năng khác như các mục đảng viên tự cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ được chi bộ giao; theo dõi thu đảng phí hàng tháng. Tư liệu Đảng có sách nói; các tư liệu truyền thông như các video chương trình nghệ thuật ca ngợi Đảng. Mặt khác còn có các ứng dụng: Mobi Meet, Mobi event, Voice to text... nhằm hướng tới phát triển Sổ tay đảng viên trở thành ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; hỗ trợ triển khai các cuộc họp của cấp ủy các cấp.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, việc xây dựng, triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong Đảng bộ Khối là từng bước "số hóa" nghiệp vụ công tác Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của các tổ chức đảng, chi bộ; giúp đảng viên tiếp cận nhanh, kịp thời các thông tin, tài liệu, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; định hướng nội dung công tác tư tưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tích cực chỉ đạo, bảo đảm lộ trình trong năm 2024 có 38/38 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; trong đó 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, hoàn thiện các tính năng của phần mềm, bảo đảm tuân thủ và thực hiện theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước./.