Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị thông tin thời sự quý III/2023

Ngày 15/9, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị thông tin thời sự quý III/2023.

Báo cáo viên thông tin tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về nhiều vấn đề thời sự nổi bật thời gian qua. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW, ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quan điểm và đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời điểm hiện nay; những kết quả kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng cung cấp thông tin về kết quả kỳ họp lần thứ 34 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cùng các thông tin thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, tình hình Biển Đông, các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; khơi dậy và phát huy sức sáng tạo, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị.