Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý III/2023

Hội nghị thông tin chuyên đề là sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan Trung ương về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và nền quốc phòng Việt Nam.

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý 3/2023. Dự Hội nghị có đại diện thường trực, cán bộ tuyên giáo của các đảng ủy trực thuộc; các báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội; Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối…

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe thông tin 2 chuyên đề: Một vài nét về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden; nhận thức mới, tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam trong tình hình mới.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Hà Thị Trang, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tiếp thu các chuyên đề và phổ biến, quán triệt các nội dung để vận dụng trong điều kiện cụ thể tại cơ quan, đơn vị.

Các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư của các địa phương.

Đồng chí Hà Thị Trang, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Cấp ủy tổ chức tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XIII, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, nhấn mạnh kết quả thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các cơ quan Trung ương, và về Cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.