Đảng ủy Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục quán triệt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Cục Đăng kiểm Việt Nam thấm nhuần hơn nữa tư tưởng chỉ đạo của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xứng đáng với niềm tin yêu Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hội nghị Tiếp tục quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Chiều 17/3, Đảng ủy Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) tổ chức Hội nghị Tiếp tục quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải. Hội nghị kết nối trực tuyến tới 280 trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc.

PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã trình bày những nội dung cơ bản, cốt lõi của Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

PGS.TS Vũ Văn Phúc, Báo cáo viên tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng được nghe quán triệt nhiệm vụ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc cần nâng cao ý thức tự rèn luyện, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của cá nhân, giữ vững chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực đăng kiểm; cùng với đó triển khai thực hiện tốt Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Quán triệt tinh thần nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam, nêu rõ ý nghĩa đặc biệt của Hội nghị quan trọng này; đồng thời tin tưởng mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thấm nhuần hơn nữa tư tưởng chỉ đạo của Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thay mặt cho lực lượng lao động trẻ của ngành, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã trình bày quyết tâm thư, thể hiện mạch lạc ý chí và nguyện vọng, quyết tâm tự soi, tự sửa, tự đứng lên, vì nhân dân phục vụ./.