Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Chiều ngày 01/02, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và Lễ trao Huy hiệu Đảng.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan tham dự.

Các đại biểu dự buổi họp mặt.

Trình bày Diễn văn tại buổi họp mặt, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thực tiễn cách mạng sinh động 94 năm qua đã khẳng định chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đồng chí Lại Xuân Môn nêu rõ, những năm qua với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương luôn bám sát đường lối, chủ trương của Trung ương Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp với Lãnh đạo Ban chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; tập trung nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động thuộc lĩnh vực tuyên giáo nhằm củng cố sự tin tưởng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan trình bày Diễn văn tại buổi họp mặt.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiều đổi mới, được triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt, nhất là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên, công tác dân vận, công tác phát triển Đảng được quan tâm, phát triển. Chú trọng công tác tự giám sát và giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ cơ quan. Qua đó, củng cố sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn Đảng bộ cơ quan, khích lệ cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, ngày càng vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng trong triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ban trên lĩnh vực tuyên giáo thực sự hiệu quả, đặc biệt trên lĩnh vực định hướng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phát huy vai trò “đi trước mở đường” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, mừng Đảng 94 mùa Xuân, mừng đất nước đổi mới, với tinh thần và khí thế mới, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục khẳng định quyết tâm, kiên định mục tiêu mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn…

Quang cảnh buổi họp mặt.

Cũng tại buổi họp mặt, phát biểu của đại diện thế hệ trẻ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống của Ban Tuyên giáo Trung ương; xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của người Đoàn viên, người Đảng viên, người công chức, viên chức; tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, sắt son niềm tin với Đảng, với Tổ quốc và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn vững vàng, kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại âm mưu diễn biến hòa bình, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp lý tưởng cách mạng, học và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống…