Đảng ủy Bộ Y tế phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 10/11, Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến, quán triệt về kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, trong đó nhấn mạnh các nội dung chính như: Tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020…

Hội nghị đã giúp các đồng chí đảng viên cốt cán của các đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc của Đảng bộ Bộ Y tế nhận thức, quán triệt những nội dung cơ bản, quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, từ đó lan tỏa những nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Y tế.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Kết quả của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII có ý nghĩa quan trọng. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ Tám, Đồng chí đề nghị các đảng bộ, chi bộ nghiêm túc học tập, nghiên cứu và quán triệt phổ biến, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tại đảng bộ, chi bộ./.