Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Theo đánh giá của Ban tổ chức, tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả tham dự lần này đạt chất lượng tốt, góp phần vào việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Chiều 18/10, Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương đã được tổ chức tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ Khối đã hưởng ứng tích cực, chủ động, sáng tạo, tham gia Cuộc thi kịp thời và hiệu quả; chúc mừng các tập thể tiêu biểu và các tác giả, tập thể tác giả được trao giải.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thành công của Cuộc thi là điểm nhấn quan trọng của Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc, trong việc thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; khẳng định ý thức, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đối với công tác này.

Nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Khối trong công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tinh thần gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Gắn việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống” trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về báo chí, truyền thông để tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cũng như kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo, các nhóm chuyên gia; nâng cao kỹ năng viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phù hợp với các đối tượng độc giả. Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh việc lan tỏa những tác phẩm dự thi có chất lượng tốt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên Internet, mạng xã hội.

Bám sát kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương, Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc nghiên cứu tiếp tục duy trì Cuộc thi chính luận với những hình thức và cách làm sáng tạo hơn, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu sai trái, xuyên tạc; đồng thời, phát huy, lan tỏa tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, nghị lực quyết tâm xây dựng đất nước.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục phối hợp với 5 cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương chỉ đạo tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng kết quả của Cuộc thi và các tác phẩm đoạt giải thưởng; góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với đặc thù của từng tổ chức Đảng và lĩnh vực ngành được phân công phụ trách.

Cuộc thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được phát động từ 15/3/2023, thu hút đông đảo đảng viên thuộc các đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối và Đoàn Khối các cơ quan trung ương tham dự. Đã có trên 3.700 tác phẩm thuộc các loại hình Tạp chí, Báo, Phát thanh/truyền hình và video clip gửi tác phẩm tham dự.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Văn Thể tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả tham dự lần này đạt chất lượng tốt, góp phần vào việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Sau các vòng chấm, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được các tác phẩm đạt giải chính thức ở các thể loại: Tạp chí, Báo, Phát thanh/Truyền hình/video clip. Cụ thể, thể loại Tạp chí có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 11 giải Khuyến khích; Thể loại Báo có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 11 giải Khuyến khích; thể loại Phát thanh/truyền hình và video clip có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 8 giải Khuyến khích. 3 tác phẩm đươc trao thưởng ở các hạng mục "Tác phẩm có tính chính luận, nghiên cứu chuyên sâu", "Tác phẩm có hình thức trình bày sáng tạo" và "Người nước ngoài có tác phẩm dự thi chất lượng".

Tại Lễ trao giải, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi./.

Theo TTXVN