Đắk Nông: Việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội

Năm 2023 và quý I/2024, Đắk Nông tiếp tục phát huy và xây dựng 507 mô hình về học tập, làm theo Bác trên mọi lĩnh vực...

Ngày 07/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tỉnh Đắk Nông tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị.

100% các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị duy trì tốt việc đưa nội dung chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt định kỳ, gắn lý luận với thực tiễn. Việc lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, góp phần từng bước xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Vai trò, trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, trở thành việc làm thường xuyên, tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Năm 2023 và quý I/2024, toàn tỉnh tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả của 507 mô hình về học tập, làm theo Bác trên mọi lĩnh vực.

Đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Huy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Nông yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, ứng dụng chuyển đổi số trong thông tin, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói chung, trong đó có Kết luận số 01-KL/TW.

Các ngành, địa phương định hướng, tuyên truyền cho Nhân dân theo phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”, để việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII”, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, phức tạp.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức của ngành, cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp, gắn kết chặt chẽ với Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới./.