Đắk Nông: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, thời gian tới, tỉnh Đắk Nông tiếp tục triển khai hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trên tinh thần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số; đi sâu nghiên cứu khoa học dự báo dư luận…

Ngày 02/7, Đoàn Khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Đắk Nông về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư “Về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Nông nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng về đổi mới và nâng cao hiệu quả chất lượng công tác điều tra, nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội (DLXH), coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong công tác tư tưởng của cấp ủy các cấp, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 14-ĐA/TU, ngày 09/10/2023, về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra xã hội học nắm bắt DLXH trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy kịp thời nắm tình hình dư luận ở địa phương, đơn vị với hàng nghìn lượt ý kiến về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề mang tính thời sự, bức xúc trên địa bàn. Qua đó tổng hợp xây dựng báo cáo nhanh về tình hình tư tưởng, DLXH và đề xuất kiến nghị, giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền các cấp có thêm nguồn thông tin tham khảo quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành chính quyền các cấp, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông khẳng định, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH, đảm bảo ngày càng nhanh chóng, kịp thời, chính xác, có phân tích, đánh giá, phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhất là giải quyết xử lý những vấn đề dư luận quan tâm. Các vấn đề, nội dung thực hiện điều tra, nắm bắt DLXH được lựa chọn đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp thực tiễn, thực sự là căn cứ quan trọng của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao quyết tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông trong triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư.

Đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị, thời gian tới, tỉnh Đắk Nông tiếp tục triển khai hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trên tinh thần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số; đi sâu nghiên cứu khoa học dự báo dư luận, đảm bảo đúng, kịp thời, chính xác, phục vụ công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị trong tổ chức điều tra, nghiên cứu DLXH. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa điều tra, nắm bắt DLXH với công tác báo chí, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân vào cấp ủy, chính quyền./.