Đắk Lắk: Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức và công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
Sáng 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, nhận thức của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, đại đa số cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đối với công tác tuyên truyền miệng ngày càng được nâng cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức các hội nghị trực tuyến, xây dựng hệ thống email công vụ, tài liệu cung cấp cho các báo cáo viên được tổng hợp từ nhiều nguồn chính thống. Nội dung, phương thức hoạt động của Báo cáo viên ngày càng được đổi mới.

Trong 15 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 1.000 kỳ hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh lồng ghép với hội nghị báo cáo viên Trung ương và cấp huyện, các hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ hưu trí… Hiện nay, toàn tỉnh có 6 báo cáo viên Trung ương, 50 báo cáo viên Tỉnh ủy, 486 báo cáo viên cấp tỉnh và tương đương.

Đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên đã trở thành lực lượng chủ đạo trong việc cung cấp thông tin của Đảng bộ và ngày càng có đóng góp tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tư tưởng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng trước các luận điểm sai trái và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình số 24-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk về thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, từ năm 2008 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí trên 110 tỷ đồng từ ngân sách địa phương cho nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chính sách và chỉ đạo thực hiện nhiều hoạt động trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nghiên cứu ứng dụng sáng tạo của trí thức được tăng cường với tổng kinh phí trong giai đoạn 2011 - 2021 khoảng 90 tỷ đồng. Kinh phí dành cho hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ tăng 10% hàng năm. Đến nay, đội ngũ trí thức toàn tỉnh có hơn 46.000 người, đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức và công tác tuyên truyền miệng.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW.

Theo đó, cần tiếp tục quan tâm bố trí ngân sách phù hợp, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo phương châm hướng về cơ sở, thực hiện thông tin hai chiều, tăng cường đối thoại, giải đáp những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân.

Cấp ủy các cấp, các báo cáo viên, tuyên truyền viên cần quan tâm đến yếu tố đặc thù, tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền miệng, nhất là ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo đạo.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 18 cá nhân có có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW./.