Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An

Đây là chủ đề Hội thảo khoa học do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 17/3.

Quang cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; cùng các đồng chí: Phan Xuân Thuỷ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự chủ trì Hội thảo.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội thảo.

Hội thảo là một trong những hoạt động chính kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Chu Huy Mân. Kết quả Hội thảo góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Hội thảo, các tham luận tiếp tục khẳng định Đại tướng Chu Huy Mân - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhân cách, đạo đức trong sáng; người con ưu tú của quê hương Nghệ An, suốt đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng và cách mạng.

Các luận cứ khoa học được cung cấp tại hội thảo đã làm sáng tỏ quá trình hoạt động và những đóng góp to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân với cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, làm rõ những chỉ đạo thực tiễn xuất sắc góp phần lập nên những chiến công vang dội trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; công lao của đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế; những đóng góp quan trọng của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Hội thảo cũng phân tích và làm sâu sắc hơn những quan điểm của Đại tướng Chu Huy Mân về đảm bảo sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt” của Đảng đối với lực lượng vũ trang; xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đào tạo, rèn luyện cán bộ. Khẳng định những giá trị tinh thần và bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân để vận dụng vào quá trình xây dựng Quân đội; tăng cường quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc và truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam./.