Đà Nẵng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động Báo cáo viên, tuyên truyền viên

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng từ Thành phố đến cơ sở, cùng sự nỗ lực của đội ngũ báo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, phát huy vai trò là một trong những kênh thông tin chính thống của Đảng bộ, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị định kỳ cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền.

Trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức mở điểm cầu tiếp sóng Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến với nhiều nội dung quan trọng nhằm thông tin những vấn đề thời sự đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trên địa bàn Thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và giới thiệu một số nội dung về văn hóa liêm chính đã góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy mời Báo cáo viên Trung ương trực tiếp thông tin thời sự cho hơn 1.200 cán bộ chủ chốt các cấp của thành phố, chuyên đề “Tình hình thời sự quốc tế và trong nước thời gian gần đây; công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước thời gian qua; một số định hướng công tác đối ngoại thời gian đến” và “Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ” nhân kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ngoài các chuyên đề theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chọn, mời các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thành phố báo cáo các chuyên đề trên một số lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và các vấn đề khác của thành phố đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để thông tin cho đội ngũ báo cáo viên. Các quận uỷ, huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ đã chỉ đạo các ban tuyên giáo, ban tuyên huấn tổ chức các hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng quý.

Thực tiễn cho thấy, các chuyên đề được các đồng chí báo cáo viên Trung ương, Thành phố báo cáo có sự đầu tư công phu, sau mỗi hội nghị, các chuyên đề được chia sẻ xuống cơ sở để tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền. Để đảm bảo việc cung cấp thông tin định kỳ cho đội ngũ báo cáo viên hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy và cấp quận, huyện cũng đã rất linh hoạt, không ngừng đổi mới phương thức tổ chức và nâng cao chất lượng nội dung chuyên đề. Đan xen giữa các kỳ hội nghị trực tuyến là các hội nghị được tổ chức trực tiếp đã tạo điều kiện cho báo cáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt tình hình thực tiễn cơ sở đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng.

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy tổ chức 50 lớp bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp quận, huyện và phường, xã cho hơn 4.000 lượt người tham dự. Ngoài các chương trình tài liệu bồi dưỡng theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, các địa phương, đơn vị còn đưa vào chương trình các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị nhằm giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao kỹ năng cơ bản trong việc thực hiện công tác báo cáo viên ở cơ sở. Một số địa phương, đơn vị đã tổ chức được các hội nghị chuyên đề, mở các lớp sơ cấp chính trị cho cán bộ cấp xã, phường giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có cơ hội được rèn luyện, nâng cao kỹ năng trong công tác tuyên truyền miệng.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở nghe Báo cáo viên của Học viện Báo chí & Tuyên truyền chia sẻ kỹ năng thực hiện công tác tuyên truyền miệng tại Hội nghị tập huấn do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức.

Bộ máy làm công tác tuyên truyền miệng các cấp thường xuyên được sắp xếp, kiện toàn. Toàn Thành phố Đà Nẵng hiện có trên 2.500 đồng chí Báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cấp cơ sở đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị. Trong năm 2023, lực lượng này đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền ở cơ sở. Nhiều đồng chí năng nổ, nhiệt tình trong thực hiện nhiệm vụ báo cáo viên, nhất là trong các đợt cao điểm tập trung tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, về tình hình Biển Đông, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các kỳ họp của Quốc hội khóa XV, các phiên họp của Chính phủ; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2023; tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; định hướng thông tin liên quan đến các chuyến công tác nước ngoài của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số nội dung tuyên truyền khác theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương…

Trong năm 2023, việc tiếp nhận, chuyển tải thông tin từ Ban Tuyên giáo Trung ương phục vụ công tác tuyên truyền miệng cơ bản đảm bảo và kịp thời, đáp ứng nhu cầu thông tin của cơ sở. Hình thức cung cấp thông tin đa dạng, phong phú, từ nguồn các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Tuyên giáo, Bản tin Thông tin Báo cáo viên hoặc website, nhóm Zalo, App Thông tin tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương được khai thác rất hiệu quả. Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp theo quý, gửi kèm tài liệu hội nghị, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh thành trong đó có Đà Nẵng triển khai thực hiện kết nối các điểm cầu xuống cơ sở, gửi thông tin hội nghị qua các ứng dụng đến cơ sở nhanh chóng, kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin, được cán bộ, đảng viên đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn bộc lộ một số khó khăn, bất cập, đó là: Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Công tác tổ chức củng cố kiện toàn, quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp còn hạn chế; việc cung cấp thông tin, tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng tháng chưa đảm bảo theo quy định, dẫn đến việc theo dõi, trao đổi kinh nghiệm, định hướng tuyên truyền có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Năng lực truyền đạt và chất lượng một số báo cáo viên chưa cao, chưa có nhiều báo cáo viên có khả năng truyền đạt tạo sự lôi cuốn, thu hút người nghe, nhất là báo cáo viên thực hiện báo cáo chuyên đề thời sự còn thiếu, chưa chủ động, nhạy bén, tính chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, thiếu khả năng phân tích, dự báo những vấn đề nảy sinh; chưa bám sát thực tiễn để kịp thời luận giải, định hướng tư tưởng, tâm trạng xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng lớn và trình độ ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên đều làm công tác kiêm nhiệm nên đa số chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tham khảo tài liệu, xây dựng đề cương, thực hiện nội dung tuyên truyền; khả năng tuyên truyền miệng cũng như nghiệp vụ sư phạm của một số đồng chí báo cáo viên còn hạn chế; nhiều báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ một cách bài bản...

Bám sát Hướng dẫn số 129-HD/BTGTW, ngày 28/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyền miệng, hoạt động Báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024, Thành phố Đà Nẵng quyết tâm khắc phục các mặt hạn chế nêu trên trong, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, đóng góp tích cực vào việc ổn định tư tưởng của nhân dân trên địa bàn Thành phố./.

Đinh Văn Dũng

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng