Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Kết quả và bài học kinh nghiệm

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng to lớn của biển, đảo và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện nhiệm vụ này.

Những kết quả nổi bật

Để thống nhất triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ, công tác quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh về biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Tỉnh ủy Khánh Hòa ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2025 với Đảng ủy Quân chủng Hải quân.

Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Khánh Hòa và Đảng ủy Quân chủng Hải quân được chú trọng, quan tâm thực hiện. Năm 2023, Tỉnh ủy Khánh Hòa và Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Vùng 4 Hải quân và quán triệt, thông tin kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng huyện Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp, tham mưu tổ chức Cầu truyền hình chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh dành cho quân và dân nơi tiền tiêu của Tổ quốc; tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tổ chức 02 hội nghị thông tin chuyên đề cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và báo cáo viên toàn tỉnh với hơn 1.000 đại biểu tham dự, trong đó lồng ghép nội dung chuyên đề “Tình hình Biển Đông thời gian gần đây” và “Tình hình biển, đảo thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương, biện pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước ta”; tổ chức 2 kỳ Hội nghị Báo cáo viên định kỳ thông tin các chuyên đề liên quan đến tình hình biển, đảo; phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”. Hiện tỉnh đang tích cực chuẩn bị tổ chức Cầu truyền hình phục vụ Thường trực Tỉnh ủy chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến quân, dân huyện đảo Trường Sa.

Các sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương trên địa bàn tỉnh phối hợp với các đơn vị hải quân, biên phòng, cảnh sát biển tăng cường thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, tạo sự thống nhất nhận thức về mục tiêu, yêu cầu, phương châm của Đảng và Nhà nước ta về giải quyết vấn đề Biển Đông, tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn phối hợp với Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền biển, đảo cho 450 đội viên trong Hội trại “Phù Đổng thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa năm 2023”; tổ chức Chương trình “Thanh niên Khánh Hòa vì biển, đảo quê hương”, trong đó lồng ghép tuyên truyền biển, đảo, Luật Cảnh sát biển cho hơn 1.500 cán bộ đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình “Xuân biên cương - Sẻ chia cùng hậu phương Trường Sa”, trao 100 suất quà cho hội viên, phụ nữ có người thân đang công tác tại quần đảo Trường Sa… Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ra mắt và phát động ủng hộ “Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá tỉnh Khánh Hòa” (đã nhận được hơn 26 tỷ đồng); tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền về Luật Thủy sản và chống khai thác IUU cho 864 chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh; xây dựng 24 sản phẩm truyền thông về chống khai thác IUU. Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức triển khai 876 lượt cán bộ xuống địa bàn phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia ký kết thực hiện chống khai thác IUU. Các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động xây dựng và duy trì các chuyên mục về tuyên truyền biển, đảo; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cử phóng viên tham gia các chuyến công tác đi tác nghiệp trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Các địa phương (Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh...) đã phối hợp với Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân, Học viện Hải quân tổ chức các hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 955 lượt cán bộ, đảng viên, học sinh và Nhân dân tại địa phương mình...

Đại diện Hải đoàn 32 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng cờ Tổ quốc, áo phao, tủ thuốc cho ngư dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Không chỉ làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, để giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, thắt chặt tình cảm quân dân, lãnh đạo tỉnh chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức các đoàn cán bộ của tỉnh đi thăm, tặng quà, chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và các tuyến đảo ven bờ nhân dịp các ngày Lễ, Tết. Những việc làm ấm áp nghĩa tình đã để lại ấn tượng sâu sắc, tình cảm quân dân bền chặt giữa cấp ủy, chính quyền với bộ đội, giữa bộ đội với Nhân dân.

Một số bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa trong năm qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng làm công tác tuyên truyền, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị quân đội, công an, biên phòng đóng quân trên địa bàn; các cơ quan báo chí của tỉnh; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nhằm tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là các địa phương ven biển nhận thức đúng, sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Hai là, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp, thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia; chú trọng cung cấp thông tin về biển, đảo cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ làm công tác tuyên truyền biển, đảo.

Ba là, gắn công tác tuyên truyền về biển, đảo với các hoạt động kinh tế, xã hội, giải quyết các chính sách an sinh xã hội…, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân các địa phương ven biển.

Bốn là, tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng khi có những vụ việc phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên biển. Giải quyết tốt các vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh vùng biển.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024, tỉnh Khánh Hòa và lực lượng Hải quân sẽ tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; xác định giai đoạn, thời điểm phối hợp tập trung tuyên truyền trong năm, kết hợp phối hợp tuyên truyền định kỳ, đột xuất, kịp thời, hiệu quả khi có những vấn đề mới, phức tạp nảy sinh mà dư luận trong và ngoài nước, địa phương, nhân dân quan tâm.

Cùng với đó, phát huy vai trò của các cơ quan báo, đài của Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục tham mưu, phối hợp tổ chức các đoàn đại biểu địa phương đi thực tế, thăm, động viên, tuyên truyền đưa tin về các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, để mọi người có thêm kiến thức, hiểu biết và niềm tin, từ đó tích cực lan tỏa tình yêu quê hương đất nước cũng như xác định nhiệm vụ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.

Quỳnh My

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa