Công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn Thành phố Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực

Ngày 26/3, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thành ủy Cần Thơ về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc.

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực về nội dung, phương thức hoạt động. Các nội dung báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất thể hiện khách quan, trung thực các luồng ý kiến dư luận về vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội của thành phố.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của thành phố chủ động đề xuất, tham mưu, dự báo, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo định hướng dư luận; phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội. Cấp ủy, chính quyền quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội từ thành phố đến cơ sở có bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết về các lĩnh vực, có trách nhiệm, khả năng nắm bắt, xử lý thông tin, đối thoại, thuyết phục, giải thích và định hướng thông tin đối với dư luận…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét ban hành văn bản mới chỉ đạo tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu một số nội dung: Hướng dẫn việc tổ chức điều tra, nắm bắt dư luận xã hội theo chuyên đề; định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn, hội thảo, tọa đàm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; cập nhật, cung cấp tài liệu nghiệp vụ kịp thời cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; xem xét, hướng dẫn số lượng thành viên của tổ cộng tác viên dư luận xã hội tại một số địa bàn trọng điểm theo hướng tăng thêm; xem xét, quy định bổ sung thẩm quyền cho cấp quận, huyện và tương đương trong việc thực hiện điều tra dư luận xã hội…

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát cùng các thành viên trong Đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Cần Thơ qua 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW; lưu ý thành phố cần chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dư luận xã hội trong tình hình mới, phát huy vai trò của các cộng tác viên dư luận xã hội; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ này...

Kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng để Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong thời gian tới./.