Cao Bằng: Nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại

Trong 02 ngày 14 và 15/9, UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương và cơ quan báo chí tại địa phương.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin 4 chuyên đề: Thông tin về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tình hình thời sự quốc tế, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đối ngoại địa phương đóng góp vào công cuộc bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia; kỹ năng tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí, nội dung và phương pháp truyền thông trong thời đại công nghệ số, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông; hướng dẫn kỹ năng truyền thông, thông tin đối ngoại về quyền con người, công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền; phương pháp, kỹ năng tuyên truyền với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng không gian mạng nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực biên giới; những nỗ lực, quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm quyền của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội nghị trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản, nâng cao năng lực cho lãnh đạo, người phát ngôn và công chức phụ trách công tác thông tin đối ngoại ở các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Qua đó, từng bước nâng cao trách nhiệm, kỹ năng tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại, nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Hội nghị.

Trong những năm qua, hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh Cao Bằng đã phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở về phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến đầu tư; giới thiệu, quảng bá đất nước, con người, lịch sử văn hóa truyền thống; các sản phẩm chủ lực; bản sắc văn hóa, du lịch của tỉnh và của đất nước đến với nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân tại địa phương./.