Cần Thơ: Phát huy hiệu quả vai trò của khoa học và công nghệ trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 16/9, Ðoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với lãnh đạo Thành phố Cần Thơ về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Khóa XI “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố thời gian qua có sự chuyển dịch tích cực từ nông nghiệp sang các lĩnh vực khác, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Thành phố có sự phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực: khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển thành phố.

Tính đến năm 2020, giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố đạt 30,6% so với tổng giá trị sản phẩm. Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2014 - 2021 đạt 13,02%. Ðội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ của Thành phố Cần Thơ có trình độ cao ngày càng tăng. Tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng; hình thành được 7 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Từ năm 2012 đến nay Thành phố Cần Thơ có 81 đơn đăng ký sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và 19 văn bằng bảo hộ sáng chế được cấp mới; số đơn sáng chế tăng 4,3 lần và số văn bằng bảo hộ sáng chế tăng 5,4 lần so với giai đoạn trước...

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi khảo sát.

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp thu, ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất của Thành phố Cần Thơ về bổ sung những cơ chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển khoa học và công nghệ mạnh mẽ; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, xác định những giải pháp mới, hiệu quả để tận dụng các nguồn lực xã hội trong phát triển khoa học, công nghệ.

Các thành viên Đoàn khảo sát cũng lưu ý Thành phố Cần Thơ tiếp tục gắn công tác nghiên cứu khoa học với giáo dục và đào tạo; phát huy vai trò của Trường Đại học Cần Thơ, tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này...

Cùng ngày, Ðoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đến khảo sát hoạt động của Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại Thành phố Cần Thơ./.