Cà Mau: Quán triệt quy định mới của Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Việc kịp thời quán triệt các quy định mới của Trung ương giúp Đảng bộ và hệ thống chính trị Cà Mau cập nhật, nắm bắt một cách hệ thống về các mặt công việc hệ trọng của Đảng hiện nay trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 4/10, Tỉnh ủy Cà Mau Hội nghị phổ biến, quán triệt một số văn bản của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho các đồng chí: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; những cán bộ chủ chốt là Bí thư đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh…

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên của Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị cũng triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, tập trung về sự lãnh đạo của Đảng, các cơ chế, chỉ đạo của Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Hội nghị quán triệt có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng, giúp toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau kịp thời cập nhật, tiếp thu một cách có hệ thống về công việc hệ trọng của Đảng hiện nay trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Thông qua Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ thấm nhuần, lan tỏa được quyết tâm, tinh thần của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân để thông qua suy nghĩ, hành động, hiệu lực, hiệu quả trong vị trí công tác góp phần vào việc phòng chống, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Đây còn là dịp để đại biểu trao đổi, thống nhất phương pháp, cách làm và bổ sung thêm kinh nghiệm thực tiễn giữa các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là giữa tỉnh với Trung ương, giữa huyện với tỉnh để góp phần lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.