Cà Mau: 170 đại biểu được bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội

Ngày 30/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự có hơn 170 đại biểu là thành viên Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Trong 1 ngày, các đại biểu được các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau trao đổi, truyền đạt các chuyên đề: Nội dung cơ bản về kỹ năng tuyên truyền miệng, định hướng dư luận xã hội; kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Đây là những kỹ năng chuyên môn, nhiệm vụ cần thiết, quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác dư luận xã hội trong tình hình mới.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Thời gian qua, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội đã được ngành tuyên giáo Cà Mau triển khai nghiêm túc, mang lại hiệu quả trong công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, nhất là việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp./.