Bình Thuận: Tiếp tục phát huy, nhân rộng đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đánh giá cao và đề nghị tỉnh Bình Thuận tiếp tục duy trì, phát huy và nhân rộng đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên".

Chiều 19/10, Đoàn công tác do đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về công tác xây dựng Đảng, việc triển khai Chỉ thị số 01-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch số 03- KH/TW của Bộ Chính trị và công tác tuyên giáo từ đầu năm đến nay.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Hải Bình chia sẻ với những khó khăn của tỉnh Bình Thuận; ghi nhận tỉnh đã có nhiều nỗ lực, vừa triển khai chỉ thị, chỉ đạo, nghị quyết chung của Trung ương, vừa linh hoạt, chủ động, sáng tạo đề xuất giải pháp đổi mới phù hợp với đặc thù địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

Đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên" có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, thời gian tới, Bình Thuận cần tiếp tục duy trì, phát huy và nhân rộng đợt sinh hoạt chính trị này. Bên cạnh đó, tỉnh phát huy kết quả công tác nắm bắt tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý điểm nóng; tiếp tục hoàn thiện quy trình xử lý thông tin, truyền thông.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Võ Thanh Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức với quyết tâm cao và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Lần đầu tiên, xuất phát từ tình hình cụ thể của địa phương, Tỉnh ủy đã chủ động chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” từ ngày 02/02 đến ngày 19/5/2023 cho cán bộ, công chức và toàn thể Đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, 2.607 (100%) chi bộ, đảng bộ đã tổ chức cho đảng viên tự soi, tự sửa, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, nhân dân khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ do được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử. Từ đó, trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ngày càng được nâng lên.

Công tác triển khai quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hình thức đa dạng, phong phú; tỷ lệ đảng viên tham dự học tập đạt cao.

Việc theo dõi, nắm tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý điểm nóng được thực hiện kịp thời. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt được nhiều kết quả rõ nét, nhất là đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tại tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên học tập, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, chặt chẽ, nâng cao chất lượng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng, lan tỏa trong xã hội, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình điểm, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực…

Theo TTXVN