Bình Phước: Nhiều nội dung quan trọng được thông tin tại Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 3

Ngày 27/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 3 năm 2024 trực tuyến từ đầu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến các điểm cầu cấp huyện và cấp xã trong toàn Đảng bộ tỉnh với sự tham dự gần 2.000 đại biểu.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin về: Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có tính cạnh tranh cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Luật Hợp tác xã năm 2023 và các chương trình, nghị quyết, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tình hình và kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian gần đây; nhiệm vụ trong thời gian tới; kết quả nổi bật công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới; quán triệt một số văn bản của Trung ương và tỉnh Bình Phước.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Phước đề nghị Ban Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên nòng cốt cơ sở tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nội dung tại Hội nghị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Phước phát biểu định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước” gắn với việc học tập và làm theo Bác ở mỗi địa phương, đơn vị; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh, địa phương, đơn vị 3 tháng đầu năm 2024; tình hình thế giới và các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Bình Phước thời gian gần đây./.