Bến Tre: Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

Trong thời gian tới, ngành tuyên giáo tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục tham mưu hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, khơi dậy khát vọng phát triển của người dân Bến Tre...

Ngày 16/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đánh giá, trong quý I vừa qua, ngành tuyên giáo tỉnh Bến Tre đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp chuẩn bị nội dung sơ kết, tổ chức các cuộc gặp mặt, hội nghị, hội thảo đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Ban Tuyên giáo các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng trong Đảng bộ tỉnh và xã hội; thực hiện tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động kỷ niệm bám sát chủ đề, hướng về cơ sở...

Hội nghị cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2023, trong đó tiếp tục quán triệt chủ đề công tác năm 2023 “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”; giữ vững ổn định tư tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023; tham mưu chuẩn bị chu đáo các nội dung, tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành tuyên giáo toàn tỉnh cần chủ động, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Bến Tre, chú trọng đổi mới nội dung hoạt động công tác. Trọng tâm là tham mưu hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác tổ chức tuyên truyền học tập quán triệt nghị quyết của Đảng; cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, khơi dậy khát vọng phát triển của người dân Bến Tre.

Đồng chí Cao Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Cao Văn Dũng cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ về nâng cao vai trò, trách nhiệm báo cáo viên, tuyên truyền viên; tăng cường công tác thông tin đối ngoại; nâng cao hơn nữa chất lượng nắm bắt thông tin dư luận xã hội...