Bến Tre thông tin nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Ngày 23/5, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để thông tin nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre thông tin nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã thông tin nhanh đến các đại biểu về các nội dung thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

Theo đó, Hội nghị đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, tổng kết thực tiễn, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, sôi nổi, tập trung vào các vấn đề chính như báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII, đồng chí Lê Đức Thọ yêu cầu các cấp ủy cần tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt và tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp tham mưu tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, dự kiến tổ chức vào sáng ngày 27/5/2023. Trong đó, nghiên cứu kỹ những định hướng, giải pháp cơ bản của Trung ương trong nửa nhiệm kỳ còn lại để tham mưu phù hợp các giải pháp của tỉnh thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị…