Báo Tiền Phong: Tiếp tục phát huy vai trò là diễn đàn của tuổi trẻ cả nước

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, Báo Tiền Phong cần tiên phong thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, khơi dậy sức mạnh, sứ mệnh của thế hệ trẻ.

Ngày 16/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày ra số báo đầu tiên do Báo Tiền phong tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan gian trưng bày các ấn phẩm của Báo Tiền phong.

Cách đây đúng 70 năm, ngày 16/11/1953, Báo Tiền Phong xuất bản số báo đầu tiên tại bản Dõn (xã Thanh La, nay là xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Lam, Bí thư Trung ương Đoàn thời điểm đó. Số Báo Tiền Phong đầu tiên in bốn trang đen trắng. Trên trang nhất của số báo này in bài xã luận: “Thà chết không chịu đi lính cho địch”, Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thanh niên Pháp...

Theo chủ trương quy hoạch và sắp xếp lại hệ thống báo chí của Đảng, Nhà nước, năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định sáp nhập một số cơ quan báo chí của Đoàn, trong đó Báo Sinh viên Việt Nam sáp nhập hoàn toàn vào Báo Tiền Phong từ ngày 19/2/2020. Báo Tiền Phong cũng là tờ báo đầu tiên trong cả nước lập doanh nghiệp cổ phần để đóng góp thêm cho xã hội và tăng cường kinh tế báo chí với việc thành lập Công ty Cổ phần Tiền Phong từ năm 1999. Hệ thống Nhà sách Tiền Phong có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố góp phần đưa thêm sách, tri thức và văn hóa phẩm đến với bạn trẻ và nhân dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Tiền Phong nhân dịp 70 năm Báo xuất bản số báo đầu tiên. Đồng chí khẳng định, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Tiền Phong luôn phát huy tinh thần xung kích, tiền phong trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; phản ánh khách quan, toàn diện mọi mặt đời sống xã hội, nhất là các tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, báo Tiền Phong đã chú trọng tuyên truyền về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm báo chí của báo đã đạt các giải thưởng cao. Báo Tiền Phong cũng tổ chức nhiều hoạt động xã hội, văn hoá, thiện nguyện quy mô toàn quốc có sức lan toả, thu hút sự quan tâm của xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Tại Đại hội XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có phát biểu khẳng định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, để làm được điều này, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó có vai trò của báo chí. Báo Tiền Phong vì thế cần tiên phong thực hiện sứ mệnh này, tuyên truyền, khơi dậy sức mạnh, sứ mệnh của thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, báo cần tiếp tục tuyên truyền, định hướng để thanh niên, sinh viên phát triển toàn diện, đáp ứng chủ trương xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò là diễn đàn của tuổi trẻ cả nước, phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của thế hệ trẻ. Phản ánh hiệu quả hơn nữa những câu chuyện đẹp, tích cực theo đúng định hướng “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”; tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các biểu hiện tiêu cực trong xã hội; quan tâm khơi dậy các tuyến bài sâu, đề xuất những giải pháp khơi dậy tinh thần dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết để phát triển đất nước./.