Bắc Ninh: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng, báo chí tháng 5

Ngày 22/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng, báo chí tháng 5/2023.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong tháng, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ổn định. Dư luận đánh giá cao thành công của chuỗi sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc khu vực Bắc Bộ năm 2023” diễn ra tại Bắc Ninh; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc xử lý vi phạm trật tự ATGT, trật tự đô thị…

Cũng trong tháng qua, các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã bám sát định hướng của các cấp, kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực.

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Ninh đề nghị cần chú trọng tuyên truyền Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 87 của Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông" và Nghị quyết số 92 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng thí điểm "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2023 và định hướng đến năm 2030"; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tuyên truyền các ngày kỷ niệm trọng đại của Đất nước và của địa phương./.