Bắc Ninh: Tiếp tục nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát huy những kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Tỉnh ủy Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, gương mẫu của cấp ủy và người đứng đầu trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, nâng cao chất lượng nội dung học tập Chỉ thị số 05-CT/TW trong sinh hoạt chi bộ định kỳ…

Sáng 11/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Hai năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đi vào nền nếp, đạt được những kết quả quan trọng. 100% các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy nghiêm túc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm đến các chi, đảng bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp chủ động xây dựng kế hoạch làm theo, thực hiện tốt quy định trách nhiệm nêu gương, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, phức tạp, tồn tại, hạn chế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; nội dung sinh hoạt chi bộ ngày càng phong phú và chất lượng. 100% đồng chí Tỉnh ủy viên dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, trên 94% các đồng chí cấp ủy ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đi dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Trung bình 97% cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh lựa chọn và tập trung giải quyết vấn đề nổi cộm, vấn đề còn tồn tại, hạn chế năm 2021 đạt 88%, năm 2022 đạt 94,7% ...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân", gắn với tuyên truyền kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

Tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, gương mẫu của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; nâng cao chất lượng nội dung học tập Chỉ thị 05-CT/TW trong sinh hoạt chi bộ định kỳ; định kỳ kiểm tra, giám sát nội dung này; tăng cường công tác tuyên truyền và động viên, khuyến khích hội viên, văn nghệ sỹ, nhà báo tích cực tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo sáng tác, quảng bá tác phẩm tỉnh đã trao thưởng cho 38 tập thể, tác giả, nhóm tác giả đạt giải sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 1, giai đoạn 2021-2023. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác cũng đã được biểu dương, khen thưởng./.