Bắc Ninh: Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Trung ương và tỉnh

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Ninh đề nghị đội ngũ Báo cáo viên cần chú trọng tuyên truyên kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương và của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2024; kết quả triển khai nghiên cứu, học tập, tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh.

Ngày 29/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 3/2024.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, thông tin chuyên đề “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh, kết quả và những giải pháp thực hiện trong thời gian tới”, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thời gian qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của từng vùng, từng địa phương, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh áp dụng, góp phần hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực.

Qua triển khai thực hiện tái cơ cấu, ngành nông nghiệp tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng GRDP nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân giai đoạn 2013 - 2023 đạt 0,32%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2013 - 2023 đạt khoảng 3.935 tỷ đồng. Đến năm 2023, tỉnh Bắc Ninh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; các đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Các đại biểu dự Hội nghị cũng được nghe thông tin chuyên đề "Tình hình và kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian gần đây; nhiệm vụ trong thời gian tới".

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các tổ chức chính trị - xã hội; đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung thông tin, tuyên truyền sâu, rộng các nội dung chuyên đề được thông tin tại Hội nghị.

Đồng thời, chú trọng tuyên truyên kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương và của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2024. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền kết quả triển khai nghiên cứu, học tập, tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; việc triển khai chủ đề công tác năm 2024 “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, triển khai các quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hoá con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu bền vững”.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng lưu ý cần tập trung tuyên truyền Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 gắn với thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I/2024; nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; công tác quản lý lễ hội đầu Xuân và các ngày lễ, kỷ niệm lớn...