Bạc Liêu: 200 đại biểu được tập huấn kiến thức, nghiệp vụ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Ngày 29/8, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, nghiệp vụ tuyên truyền và tham gia xử lý điểm nóng về dân tộc, tôn giáo cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh; Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hạnh, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đã truyền đạt chuyên đề: “Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; một số kết quả thời gian qua; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và quy trình giải quyết điểm nóng về dân tộc”.

Các đại biểu cũng được nghiên cứu, quán triệt chuyên đề: “Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; một số tình hình tôn giáo gần đây và những điểm cần chú ý trong công tác tuyên truyền”.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn.

Thông qua Hội nghị tập huấn, học viên được cung cấp thông tin về tình hình một số vụ việc, vấn đề tôn giáo, dân tộc ở nước ta trong thời gian qua và đặc điểm, điều kiện tình hình riêng của mỗi vùng miền trong công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, đồng thời được trang bị kỹ năng tuyên truyền và tham gia xử lý điểm nóng về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở một cách phù hợp và linh hoạt để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác./.