Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 15/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối 197 điểm cầu, từ cấp tỉnh tới cấp xã, phường với hơn 8.600 cán bộ, đảng viên tham dự.

Quang cảnh Hội nghị.

Giới thiệu về cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Báo cáo viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động; góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách như một cẩm nang quý, chứa đựng những bài học về biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tiễn, với nhiều điểm mới như: Cấu trúc cuốn sách có cả nội dung và 111 hình ảnh tư liệu qua các thời kỳ; kết cấu logic chặt chẽ thể hiện giữa xây và chống, giữa quyết tâm chính trị và thực tiễn đấu tranh phòng chống tham nhũng, đưa ra giải pháp để thực hiện. Cuốn sách được thể hiện dưới phong cách báo chí mang tính chính luận nhưng rất sinh động; chứa đựng các bài viết, bài phát biểu được tập hợp qua nhiều thời kỳ. Cuốn sách còn có nhiều ý kiến của các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện rõ quan điểm lấy dân làm gốc…

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo, sau Hội nghị, các địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị triển khai nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghiêm túc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nội dung cốt lõi của cuốn sách gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nêu cao vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu địa phương, đơn vị, cơ quan; tổ chức tuyên truyền về nội dung, giá trị cuốn sách với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; nghiên cứu tích hợp nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các nhà trường...